Δημήτριος Μπίσμπος
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Δημήτριος Κετίκογλου
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί διεθνώς σημαντικά το ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανεπάρκεια της τριγλώχινας και ιδιαίτερα για τη λειτουργική μορφή της, λόγω του σημαντικού επιπολασμού της νόσου στο γενικό πληθυσμό. Η διάγνωση γίνεται πλέον εύκολα με τη χρήση ποικίλων τεχνικών του υπερηχοκαρδιογραφήματος, ενώ η σταδιοποίηση της είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόγνωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ταυτοποίηση του πρωταρχικού αιτίου στην περίπτωση λειτουργικής ανεπάρκειας είναι υψίστης σημασίας. Γι’αυτόν το λόγο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνδεση της νόσου με την κολπική μαρμαρυγή, καθώς και η πιθανή βελτίωση της νόσου μέσω έγκαιρης κατάλυσης της. Γενικότερα, η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται σε αρχικό στάδιο της νόσου, προκειμένου να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες βλάβες και συνήθως πρόκειται για χειρουργική επιδιόρθωση της βαλβίδας μέσω της τοποθέτησης δακτυλίου. Παράλληλα, με την πάροδο των ετών γίνονται διαθέσιμες όλο και περισσότερες ενδοσκοπικές και ενδαγγειακές τεχνικές, ειδικά απευθυνόμενες σε ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου.

PDF