Κριτήρια Καταλληλότητας Χρήσης της Δυναμικής Υπερηχοκαρδιογραφίας στην Σύγχρονη Καρδιολογία

  H δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία είναι μία διαδεδομένη αναίμακτη τεχνική με διαδρομή 30 ετών, που εφαρμόζεται συνήθως για την περαιτέρω αξιολόγηση ασθενών με γνωστή ή πιθανή ισχαιμική νόσο, αν και προοδευτικά προσετέθησαν νέα κλινικά σενάρια χρήσης της, όπως η συστολική ή διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, η μη ισχαιμική νόσος, η βαλβιδική νόσος, η πνευμονική υπέρταση, η αθλητική καρδιά, οι συγγενείς καρδιοπάθειες ή ακόμα και η εκτίμηση μεταμοσχευμένης καρδιάς. Μπορεί να πραγματοποιηθεί ή[…]

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

  Η στένωση αορτικής βαλβίδας αποτελεί μια νόσο με επιδημικό χαρακτήρα στον ανεπτυγμένο κόσμο, με την σοβαρή συμπτωματική αορτική στένωση να αποτελεί απόλυτη ένδειξη για αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας. Ωστόσο, τα δεδομένα για την βέλτιστη επιλογή ανάμεσα σε χειρουργική και διακαθετηριακή αντικατάσταση παραμένουν αντιφατικά. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο αριθμός ασθενών που υπόκεινται σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας έχει αυξηθεί, με παράλληλη μείωση πρώιμης μετεπεμβατικής θνητότητας. Η αύξηση των επεμβάσεων δεν αφορά[…]