Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”

PDF