Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα, Παιδιατρική Κλινική “Μητέρα”, Αθήνα Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, Θεσσαλονίκη Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα Καρδιολογική Κλινική, Ευρωκλινική Αθηνώ

PDF