Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης σε 15 χρόνια παρακολούθησης μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 50-69 ετών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας με μια μηχανική προσθετική ή βιοπροσθετική βαλβίδα, η επιβίωση ήταν παρόμοια. Σε σύγκριση με τις βιοπροσθετικές βαλβίδες, οι μηχανικές προσθετικές βαλβίδες συνδέθηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο για επανεπέμβαση, αλλά υψηλότερο κίνδυνο για αιμορραγία και εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτή η ενδιαφέρουσα αναδρομι κή μελέτη έγινε σε 3.433 ασθενείς ηλικίας 50-69 ετών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση αποκλειστικά της μιτροειδούς βαλβίδας σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης από το 1997 έως το 2007.

PDF