Βιοπροσθετική ή μηχανική βαλβίδα για την αντικατάσταση μιτροειδούς;

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης σε 15 χρόνια παρακολούθησης μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 50-69 ετών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας με μια μηχανική προσθετική ή βιοπροσθετική βαλβίδα, η επιβίωση ήταν παρόμοια. Σε σύγκριση με τις βιοπροσθετικές βαλβίδες, οι μηχανικές προσθετικές βαλβίδες συνδέθηκαν με χαμηλότερο κίνδυνο για επανεπέμβαση, αλλά υψηλότερο κίνδυνο για αιμορραγία και εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτή η ενδιαφέρουσα αναδρομι κή μελέτη έγινε σε 3.433 ασθενείς ηλικίας[…]

Is there a place for corticosteroids in the therapy of infective endocarditis? Report of a case and review

Infective endocarditis (IE) is a lethal infection even in the era of antibiotic therapy and cardiovascular surgery. The clinical course of IE varies from an uncomplicated infection with minor valve damage to a fulminant life-threatening condition. Although immunological phenomena are present in IE there is no clinical evidence on the use of immunomodulatory therapies. Is immunomodulation beneficial or harmful in IE? We present a case of a successful outcome of[…]

Ενημερωμένα Πρότυπα και Διαδικασίες για τη Διαπίστευση των Υπερηχοκαρδιογραφικών Εργαστηρίων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Απεικόνισης

  Μετάφραση: Δωροθέα Τσεκούρα Ενημερωμένα Πρότυπα και Διαδικασίες για τη Διαπίστευση των Υπερηχοκαρδιογραφικών Εργαστηρίων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας  Καρδιαγγειακής  Απεικόνισης

CARDIOVASCULAR DISEASE IN WOMEN: Expert Panel Statement of Women in Cardiology of Hellenic Cardiological Society. Main Text

List of Authors Περίληψη The perception that women represent a low risk population for cardiovascular disease (CVD) needs to be reconsidered. Starting from risk factors, women are more likely to be susceptible to unhealthy behaviors and risk factors that have different impact on CV morbidity and mortality compared to men. Despite the large body of evidence as regards the effect of lifestyle factors on the CVD onset, the gender-specific effect[…]