Περιστατικό επανεμφάνισης επιπλεγμένης ενδοκαρδίτιδας σε χρήστη ενδοφλέβιων ουσιών

PDF