Το Idarucizumab (Praxbind) είναι ειδικός παράγοντας αναστολής της δράσης της dabigatran και ενδείκνυται σε ενήλικες ασθενείς που λαμβάνουν dabigatran (Pradaxa) και έχουν ένδειξη για άμεση-επείγουσα αναστροφή της αντιπηκτικής δράσης.

Ενδείξεις:
Το Idarucizumab είναι ΑΝΤΙΔ ΟΤΟ του dabigatran και όχι ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ
– Επείγουσα χειρουργική επέμβαση
– Επείγουσες ιατρικές πράξεις με μέτριο/υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο (πχ. θρομβόλυση για οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ)
– Απειλητική για τη ζωή ή μη ελεγχόμενη αιμορραγία

PDF