Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοσκομείο, Αθήνα, Ελλάδα, Division of Cardiovascular Medicine, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, Mount Sinai, School of Medicine, New York, New York, USA, Α΄ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ελλάδα, Ίδρυμα Βιοϊατρικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Ελλάδα

PDF