Βασίλειος Μπέλλος
Καρδιολόγος, Α’ Καρδιολογική Kλινική Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων

Ιωάννης Γουδέβενος
Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων

Περίληψη

Η κολονοσκόπηση με βιοψία και ή χωρίς πολυπεδεκτομή αποτελεί μία από τις πιο συχνές διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβάσεις. Πολλοί από τους ασθενείς λαμβάνουν ταυτόχρονα κάποιας μορφής αντιθρομβωτική αγωγή (αντιαιμοπεταλιακή ή αντιπηκτική) και η διαχείρισή της αποτελεί κλινικό δίλλημα λόγω έλλειψης ποιοτικών δεδομένων.

PDF