• Ημερομηνία: 25/05/2020 - 25/05/2020
  • Κατηγορία:

Πρόγραμμα Webcast Υπέρταση και Δυσλιπιδαιμία: Νεότερα Δεδομένα, 20 Μαΐου 2020 και ώρα 18.30-21.00


Συντονιστές: Α. Μανώλης, Δ. Παπαδόπουλος


Χαιρετισμοί-Εισαγωγή: Ι. Γουδέβενος, Γ. Κοχιαδάκης, Α. Μανώλης, Δ. Παπαδόπουλος

Πώς οι νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση και τη Δυσλιπιδαιμία επηρεάζουν τη διαχείριση των ασθενών. Επίτευξη στόχων και χρήση των σταθερών συνδυασμών νωρίτερα. Μ. Μαρκέτου

Η συμμόρφωση/προσκόλληση των ασθενών στην αγωγή για υπέρταση και δυσλιπιδαιμία είναι χαμηλή. Πώς μπορεί ο ΕΥ να συμβάλλει ώστε να βελτιωθεί; Χ. Γράσσος

Αντιυπερτασική και υπολιπιδαιμική αγωγή σε ασθενείς τον καιρό του Covid-19. Κ. Δημητριάδης

 Συζήτηση : Α. Μανώλης, Δ. Παπαδόπουλος, Μ. Μαρκέτου, Χ. Γράσσος, Κ. Δημητριάδης


Ενότητες Συνεδρίου