• Ημερομηνία: 09/09/2019 - 09/09/2019
  • Κατηγορία:

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2019 – 2020.

Ενότητες Συνεδρίου