• Ημερομηνία: 24/04/2024 - 24/04/2024
  • Κατηγορία:
Αγαπητοί,

Σας προσκαλούμε στο επόμενο Webinar της Ομάδας Εργασίας Βαλβιδοπαθειών που θα πραγματοποιηθεί στις 24/4/2024 και ώρα 20.00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόεδροι: Κ. Αγγέλη, Β. Καμπερίδης Ειδικοί σχολιαστές: Γ. Γεωργίου , Η. Νινιός, Β. Νινιός, Λ. Λάκκας, Δ. Τσαρτσάλης   Παρουσίαση περιστατικού      Ε. Μπενέκη Διάλεξη: Η εκτίμηση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας μετά την TEER τεχνική με την χρήση της MRI.        Δ. Μαραγιάννης Βιβλιογραφική ενημέρωση:   Σ. Σουλαϊδόπουλος Παρουσίαση MCQ     Χ. Βερβερέλη

Ενότητες Συνεδρίου