• Ημερομηνία: 17/04/2024 - 17/04/2024
  • Κατηγορία:
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ανακοινώνουμε το πρώτο Webinar της Ομάδας Εργασίας Αορτής & Περιφερικών Αγγείων σε συνεργασία με την ΟΕ Ηχωκαρδιολογίας και την ΟΕ Απεικονιστικών Τεχνικών, την Τετάρτη, 17/04/2024, στις 21:00

Θέμα : «Σύγχρονη απεικονιστική προσέγγιση της αορτής».

Συντονισμός: Κατωγιάννης Κωνσταντίνος – Αναστάσιος Θεοδόσης Γεωργιλάς – Ιωάννης Παληός

·       Προσδιορισμός διαστάσεων αορτής, είναι συγκρίσιμες οι μετρήσεις που λαμβάνονται με τις διάφορες απεικονιστικές μεθόδους?

·       Συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διάφορων απεικονιστικών τεχνικών ως προς την ανάδειξη των πιο συνηθισμένων παθολογικών καταστάσεων της αορτής (ανεύρυσμα αορτής, αθηρωμάτωση αορτής, οξέα αορτικά σύνδρομα, αγγειίτιδες).

–            Ηχωκαρδιογραφία (διαθωρακική και διοισοφάγεια) , Νέαρχος Κάσινος Σχολιασμός: Αναστάσιος Θεοδόσης Γεωργιλάς –            Αξονική τομογραφία, Ιωάννης Ντάλας Σχολιασμός: Θεοδώρα Ζαγκλαβάρα –            Μαγνητική τομογραφία, Ιωάννης Παληός Σχολιασμός: Νίκη Λάμα   –            Συζήτηση, Σχόλια, Συμπεράσματα

Ενότητες Συνεδρίου