• Ημερομηνία: 28/05/2021 - 28/05/2021
  • Κατηγορία:

 

ΘΕΜΑ: Σύμπλοκες βλάβες στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο. Από τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της αγγειοπλαστικής στην αντιμετώπιση του εφιάλτη / Complex Coronary lesions in the Cath lab. From scheduling and performing to facing the nightmare  

  

Για να το παρακολουθήσετε, παρακαλώ πατήστε εδώ