Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία
με το Union of European Medical Specialists (U.E.M.S.) διοργανώνουν
ημερίδα στις 2 Μαρτίου 2013 με θέμα “Training in Cardiology: Towards
European Harmonization”  που θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο της ΕΚΕ
(Ποταμιάνου 6, Ιλίσια).

Για να δείτε το τελικό πρόγραμμα παρακαλώ πατήστε εδώ.

Ενότητες Συνεδρίου