Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) ανέλαβε τη πρωτοβουλία να οργανώσει για πρώτη φορά μία σειρά Σεμιναρίων Ακτινοπροστασίας των Ελλήνων Επεμβατικών Καρδιολόγων με σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις για συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση Επεμβατικών καρδιολόγων οι οποίοι σχετίζονται με σημαντικές δυνητικές εκθέσεις ασθενών και προσωπικού στην ιοντίζουσα ακτινοβολία.
Στα πλαίσια αυτά και σε στενή συνεργασία με τον ΟΕ Επεμβατικής Καρδιολογίας και Αιμοδυναμικής, η ΕΚΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (Ε.Ι.Φ.) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών την Α’ Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, το Α’ και Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώσαν το πρώτο σεμινάριο εκπαίδευσης ακτινοπροστασίας.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Απριλίου 2016 στο αμφιθέατρο και το αιμοδυναμικό εργαστήριο της Α Παν/κής Καρ/κής Κλινικής στο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν διήμερο, συνολικής διάρκειας περίπου 12 ωρών και περιλάμβανε διαλέξεις περί ακτινοπροστασίας ασθενών και προσωπικού στην πράξη με στόχο την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους σε επεμβατικές ακτινολογικές διαδικασίες.
Στο σεμινάριο παρακολούθησαν 18 Επεμβατικοί καρδιολόγοι, οι οποίοι και υπεβλήθησαν την ίδια ημέρα σε γραπτές εξετάσεις, προκειμένου να παραλάβουν πιστοποιητικό επάρκειας σε θέματα ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ.
Τα σεμινάρια θα συνεχιστούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις με στόχο να ενημερωθούν όλοι οι επεμβατικοί καρδιολόγοι πάνω στο μείζον θέμα της προστασίας από την ακτινοβολία, τόσο για τους ασθενείς τους όσο και για το προσωπικό των αιμοδυναμικών εργαστηρίων και τους ίδιους τους εαυτούς τους.

Ενότητες Συνεδρίου