• Ημερομηνία: 01/03/2021 - 01/03/2021
  • Κατηγορία:

Παρακολουθήστε το webinar που διοργανώνει η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία την 1η Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 με θέμα: STEMI στην COVID-19 εποχή: Aντιμετώπιση, Συχνότητα και Βαρύτητα. Νεότερα δεδομένα

Ενότητες Συνεδρίου