• Ημερομηνία: 14/01/2021 - 14/01/2021
  • Κατηγορία:

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2021

Ενότητες Συνεδρίου