Με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αυξημένη αρτηριακή πίεση η ΕΚΕ πραγματοποίησε στις 13 και 20 Μαΐου στο GOLDEN HALL στο Μαρούσι, ενημέρωση των πολιτών για την αρτηριακή υπέρταση, τους τρόπους μέτρησης, τους κινδύνους που εγκυμονεί κλπ. Παράλληλα δόθηκε ενημερωτικό υλικό για την πρόληψη και θεραπεία της υπέρτασης και πραγματοποίηθηκε ιατρικός έλεγχος.

Ενότητες Συνεδρίου