Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία οργανώνει, γύρω από την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, ποικίλες δράσεις για τις 23 – 30 Σεπτέμβρη. Οι δράσεις αυτές θα είναι ανοιχτές προς το κοινό, με στόχο την ενημέρωση!

Ενότητες Συνεδρίου