Παρακολουθήστε ζωντανά και αποηκευμένα τα μαθήματα της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018

Ενότητες Συνεδρίου