Στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 1 Δεκεβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η Ημερίδα της ΕΚΕ με τίτλο “Νέες Προοπτικές στη Στεφανιαία Νόσο και την Ισχαιμία του Μυοκαρδίου, στο ξενοδοχείο THE MET.

Τελικό Πρόγραμμα