Πρόγραμμα Webcast Κάπνισμα & Υγεία : 29 Μαΐου και ώρα 18:30 – 20:3

Εισαγωγή :Γ. Κοχιαδάκης

Συντονιστές : Χ. Βλαχόπουλος , Δ. Παναγιωτάκος

1.Τσιγάρο: Οι συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία Β.Γιαννακοπούλου

2.Ηλεκτρονικό τσιγάρο και νεότερα καπνικά προϊόντα : Είναι πραγματικά μειωμένου κινδύνου; Δ. Ρίχτερ

3.Κάπνισμα και καρδιαγγειακά νοσήματα :Οφέλη από την διακοπή Γ. Γκούμας

4.Το κάπνισμα ως παράγοντας κινδύνου για προσβολή και σοβαρή νόσηση από λοιμώξεις  Κ.Αντωνίου

5. Πώς θα διακόψετε το κάπνισμα ; Στρατηγικές διακοπής Κ.Κουρέα

Συζήτηση- Ερωτήσεις:

Δημοσιογράφοι:Εμμανουήλ Δασκαλάκης,Σοφία Νέτα , Μαρία Τσιλιμιγκάκη.

Ενότητες Συνεδρίου