• Ημερομηνία: 07/05/2010 - 07/05/2010
  • Κατηγορία:
  • Διεύθυνση: Κομοτηνή

Παρακολουθήστε το συνέδριο της Ομάδας Εργασίας Δοκιμασίας Κόπωσης, Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 7 – 8 Μαϊου 2010

Ενότητες Συνεδρίου