Δείτε videos και φωτογραφίες από το το Ετήσιο Συνέδριο Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε στις 8 – 9 Ιουνίου 2012 στην Κάλυμνο.