Παρακολουθήστε αποθηκευμένα τις ομιλίες από τα Δορυφορικά Συμπόσια που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του 39ου Πανελλήνιου Καρδιλογικού Συνεδρίου.

Ενότητες Συνεδρίου