Παρακολουθήστε τη διάλεξη του καθηγητή Jeffrey Saffitz με θέμα “Arrhythmogenic
Cardiomyopathy: New Insights into Disease Pathogenesis and Diagnosis”
που διοργάνωσε η Ομάδα Εργασίας «Μυοκαρδιοπαθειών και Νοσημάτων
Περικαρδίου» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας την Τρίτη 12 Απριλίου 2011.

Ενότητες Συνεδρίου