Νεότερα δεδομένα για τη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου της
καρδιαγγειακής νόσου και της αντιμετώπισή της

Πρόεδρος: Δ. Αλεξόπουλος (Αθήνα)

 Α. Διαχείριση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής στα οξέα στεφανιαία
σύνδρομα: ασθενής με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με ανάσπαση του
διαστήματος ST: ποια είναι η βέλτιστη αντιαιμοπεταλιακή αγωγή;

Π. Νταβλούρος (Πάτρα)

Ασθενής με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς ανάσπαση του
διαστήματος ST: η διαχείρισή τους σήμερα και τι θα μπορούσε να
αλλάξει

Μ. Κουτούζης (Αθήνα)

B. Καρδιακή ανεπάρκεια. Ο κρυφός παράγοντας κινδύνου ασθενών
με ΣΔτ2. Από την DECLARE στη DAPA-HF

Α. Πιτταράς (Αθήνα)

Ενότητες Συνεδρίου