Παρακολουθήστε το 2ο Επιμορφωτικό
Σεμινάριο Ειδικευομένων Καρδιολογίας που διοργανώθηκε στα γραφεία της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας στην Αθήνα στις 3 – 4 Ιουνίου 2011 από την Ελληνική
Καρδιολογική Εταιρεία.

Ενότητες Συνεδρίου