Το εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής καλεί ιατρούς (ειδικευόμενους και με ειδικότητα) Καρδιολόγους, Πνευμονολόγους, Παθολόγους και Φυσίατρους σε εκπαίδευση διάρκειας ενός μηνός και με συχνότητα τρεις φορές την εβδομάδα στην Καρδιοαναπνευστική Κόπωση. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εφαρμογή.

Σκοπός του προγράμματος εκπαίδευσης είναι η ευρύτερη διάδοση της εξέτασης της Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης καθώς και η δημιουργία νέων αξιόπιστων κέντρων Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης στα διάφορα Νοσοκομεία ή ιατρικούς χώρους της χώρας. Αυτή η εκπαιδευτική μας προσπάθεια έχει την σύμφωνη γνώμη της Ομάδας Εργασίας Πρόληψης και Αποκατάστασης της ΕΚΕ καθώς και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Η εκπαίδευση θα γίνεται παράλληλα με τη λειτουργία του εργαστηρίου στο «Αττικόν» Νοσοκομείο και θα αφορά περιστατικά Μυοκαρδιοπαθειών (ισχαιμικής, διατατικής, περιοριστικής), πνευμονικής υπέρτασης, αρτηριακής υπέρτασης, συγγενών καρδιοπαθειών, καθώς και περιστατικά διερεύνησης ανεξήγητης δύσπνοιας ή/και κόπωσης αλλά και φυσιολογικά άτομα.

Η εκπαίδευση θα απαιτεί την ύπαρξη βασικών γνώσεων πριν την έναρξη της. Θα χορηγηθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα περιλαμβάνει την πραγματοποίηση Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης στον εκπαιδευόμενο ιατρό ώστε να αποκτήσει προσωπική εμπειρία και πρακτική γνώση. Κατά την τελευταία ημέρα οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετάσχουν σε απλές εξετάσεις πολλαπλής επιλογής όσον αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο της εξέτασης.

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, ικανότητος εκτέλεσης, κατανόησης και ερμηνείας της εξέτασης της Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης σε όλους τους εκπαιδευόμενους που θα συμμετάσχουν ενεργά και θα περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις.

Καλούνται όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: seliani@hotmail.com ώστε να τεθεί σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή τους. Για τους ειδικευόμενους ιατρούς θα απαιτηθεί έγκριση από τον Διευθυντή της Κλινικής ή του Τμήματος που εργάζονται.

EΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ                                                ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ                                  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ