Παρακαλώ, όπως μπορείτε να ενημερωθείτε για τς προγραμματισμένες επιστημονικές εκδηλώσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για το 2023

Πατήστε εδώ