Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Γ5α/ΓΠ.οικ.49499/1.7.2019 «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της επεμβατικής καρδιολογίας Β΄2857 και τις  Σχετικές μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 7 της με αριθμ. Γ5α/ Γ.Π.οικ.37586/01-07-2022 (ΦΕΚ 3421/01-07-2022, τ.Β΄), οι σχετικές αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιουνίου 2023 για την Επεμβατική Καρδιολογία και τις 31 Ιουνίου 2024 για τις Δομικές Καρδιοπάθειες, στη Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, στην κάτωθι διεύθυνση:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση ; Μακεδονίας 8

Ταχ. Κώδικας : 104 33 Αθήνα

email : dey@moh.gov.gr

Ακολουθούν οι υπουργικές αποφάσεις, όπου και αναφέρονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά:

fek_b_2857_2019

ΦΕΚ 3421, 01-07-2022, τ. Β΄

 

Με εκτίμηση,

 

Κανακάκης Ιωάννης

Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

 

Τούτουζας Κων/νος

Γραμματέας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας