Ομάδα Δράσης Γυναίκες για τις Γυναίκες
Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

 

Συνάντηση Διεπιστημονικής Ομάδας Γυναικών για την Υγεία της Γυναίκας (13/02/2020)

Η σύμπραξη των ειδικοτήτων της Καρδιολογίας, Ενδοκρινολογίας, Γυναικολογίας και Ογκολογίας σε ένα κοινό στόχο: την προώθηση της πρόληψης και διατήρησης της Υγείας.

 

 


Women in ESC: Activities at ESC Congress 2019 

Μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες για τις γυναίκες καρδιολόγους στο ESC Congress 2019 εδώ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Η καρδιαγγειακή υγεία των γυναικών είναι ένα σημαντικό ζήτημα και το 2018 η ESC εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση καρδιαγγειακών παθήσεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Μπορείτε να απαντήσετε σε σχετικό Quiz πατώντας εδώ.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Αξιότιμες και Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Οι γυναίκες συνεχίζουν να αποτελούν ένα ευαίσθητο υποπληθυσμό ασθενών. Πρόσφατα δεδομένα της ΠΟΥ δείχνουν ότι ο καρδιαγγειακός θάνατος είναι η κύρια αιτία θανάτου στο 55% των γυναικών σε σύγκριση με το 43% των θανάτων των ανδρών, ενώ ο καρκίνος του μαστού είναι υπεύθυνος για μόνο το 3% των θανάτων των γυναικών. Η καταγραφή της National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) παρουσιάζει μια ανησυχητική αύξηση των καρδιαγγειακών επεισοδίων στις ηλικίες 35-54 ετών των γυναικών, ενώ στις αντίστοιχες ηλικίες των ανδρών παρατηρείται μείωση.

Είναι επίσης γνωστό ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να υπο-εκπροσωπούνται στις κλινικές μελέτες, ενώ οι καταγραφές αναδεικνύουν μικρότερη συχνότητα χρήσης φαρμακευτικών αγωγών σε σύγκριση με τους άνδρες στην ίδια νόσο. Ιδιαίτερα υπο-εκπροσωπούνται οι γυναίκες στους τομές της υπολιπιδαιμικής θεραπείας, της ισχαιμικής νόσου και της καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ γενικότερα μόνο 50% των κλινικών μελετών αναφέρουν αναλύσεις ανά φύλο.

Οι γυναίκες στα χρόνια νοσήματα όπως η καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν πιο σύνθετη εικόνα λόγω παρουσίας συνοσηροτήτων που επιβαρύνουν την κλινική πορεία τους, ενώ τελευταία αναδεικνύεται ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για κλινικές καταστάσεις όπως η μυοκαρδιοπαθεια της λοχείας, η μυοκαρδιοπαθεια Takatsubo, η προεκλαμψία και οι αιμοδυναμικές μεταβολές της κύησης, οι ορμονικές διαταραχές της εμμηνόπαυσης που προάγουν το καρδιομεταβολικό σύνδρομο.

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρούμε να αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών Καρδιολόγων με σημαντική παρουσία και στον Επεμβατικό χώρο. Παρότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες από γυναίκες ιατρούς είναι συχνά υψηλού επιπέδου, η επαγγελματική πορεία των γυναικών επιδέχεται παρεμποδίσεις από την συνεχή προσπάθεια ισορροπίας εργασιακών και οικογενειακών απαιτήσεων και παραμονής σε συγκρίσιμο επίπεδο παραγωγής και απόδοσης εργασίας με τον άνδρα συνάδελφο. Συχνές αναφορές γίνονται για το σύνδρομο καταπόνησης που εμφανίζουν εργαζόμενοι σε επαγγέλματα υψηλής κοινωνικής ευθύνης, όπως οι ιατροί. Το burmout syndrome έχει περιγραφεί με την ακροστιχίδα PERSONAL αναδεικνύοντας και την ιδιαίτερη επίπτωση που έχει στην γυναίκα ιατρό που υπολογίζεται σε 30-60% μεγαλύτερης πιθανότητας εμφάνισης σε σύγκριση με τον άνδρα ιατρό.

P — Physicians’ sex, and Physicians’ personal factors
ER—Engaging in Random coping strategies
S—Sleep deprivations
O— Over-commitment
N— Non-physician partner
A— Age of the physician, and having a child less than 21 years of Age
L— Life imbalance (professional vs. personal)

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με αφιερώματα για την καρδιαγγειακή υγεία και την ιδιαιτερότητα των καρδιαγγειακών νοσημάτων στις γυναίκες, ενώ έχει δημιουργήσει ειδικό forum δράσης
https://www.escardio.org/The-ESC/What-we-do/Initiatives/Women-at-heart/Women-at-Heart-Contest

Η ομάδα δράσης των Ελλήνων Γυναικών Καρδιολόγων για τις Γυναίκες αποσκοπεί στην έγκαιρη ευαισθητοποίηση του γυναικείου πληθυσμού στη διάγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων, στην αναγνώριση των ιδιαίτερων κλινικών μορφών που παρατηρούνται στις γυναίκες και στην υποστήριξη της γυναίκας ασθενούς από την γυναίκα ιατρό που κατανοεί τις ιδιαιτερότητες του φύλου (νευροορμονικές μεταβολές, αυξημένες κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, ανατομικές διαφοροποίησεις) μέσα σε μια κοινωνία υψηλών απαιτήσεων, ανταγωνιστικού ρυθμού και οικονομικής κρίσης. Αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία καταγραφών σε κλινικό και προκλινικό επίπεδο, όπου το γυναικείο φύλο υπο-εκπροσωπείται και στον συντονισμό δράσεων που να συμπεριλάβουν την ευρεία συμμετοχή όλων των γυναικών Καρδιολόγων της χώρας μας.

Για τους παραπάνω λόγους εκ μέρους του ΔΣ της ΕΚΕ θα θέλαμε να σας καλέσουμε σε μια αναγνωριστική συνάντηση των Γυναικών της ΕΚΕ με σκοπό τη δημιουργία forum στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Ημέρα: Τετάρτη 17 Ιουλίου και ώρα 18.00, στο Αμφιθέατρο της ΕΚΕ

Θα ακολουθήσει νέα συνάντηση στο πλαίσιο του Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών για τον πυρήνα της Ομάδας Δράσης. Θα ενημερωθείτε για Ημέρα και ώρα το Σεπτέμβριο.

Εκ μέρους του ΔΣ
Χριστίνα Χρυσοχόου