Νέο ΔΣ της ESC

Θερμά συγχαρητήρια στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει δεσμευτεί στη συνέχιση και στην ενίσχυση της στενής συνεργασίας με την ESC σε θέματα εκπαίδευσης των μελών της.

Ακολουθούν τα εκλογικά αποτελέσματα:

PresidentElect

 • Thomas Lüscher (Switzerland/United Kingdom)

Secretary/Treasurer

 • Cecilia Linde (Sweden)

Vice President

 • Christophe Leclercq (France)
 • Massimo Piepoli (Italy)
 • Stephan Windecker (Switzerland)

Councillors

 • Victor Aboyans (France)
 • Carina Blomstrom-Lundqvist (Sweden)
 • Wolfram Doehner (Germany)
 • Perry Elliott (United Kingdom)
 • Christian Hassager (Denmark)
 • Antti Saraste (Finland)

Nominating Committee members 

6 positions representing the National Cardiac Societies and 6 positions representing the ESC Associations, ESC Councils and ESC Working Groups.

National Cardiac Societies

 • Victoria Delgado (Spain)
 • Julia Mascherbauer (Austria)
 • João Morais (Portugal)
 • Eva Prescott (Denmark)
 • Petr Widimsky (Czechia)
 • Andreas Zeiher (Germany)

ESC Associations, ESC Councils and ESC Working Groups 

 • Lina Badimon (Spain)
 • Paul Dendale (Belgium)
 • Martine Gilard (France)
 • Alessia Gimelli (Italy)
 • Pekka Raatikainen (Finland)
 • Bianca Rocca (Italy)

Audit Committee member 

Jelena Čelutkienė (Lithuania)