Το ΔΣ της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας πραγματοποίησε την ετήσια κοπή πίτας παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του προσωπικού και των συνεργατών της ΕΚΕ. Το φλουρί κέρδισε ο πρώην Πρόεδρος κος Ι. Γουδέβενος.