ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Η “ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ” αποτελεί επικαιροποιημένη μετάφραση στα Ελληνικά του βιβλίου “Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines” από τους συγγραφείς Δημοσθένης Γ. Κατρίτσης, Bernard J. Gersh και A. John Camm του Oxford University Press. Την μετάφραση και  την επιμέλεια της Ελληνικής έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου   είχα την τιμή να αναλάβω προσωπικά.  Με την μελέτη του βιβλίου, οι αναγνώστες θα έχουν πλήρως επικαιροποιημένες γνώσεις πάνω στην επιδημιολογία, παθοφυσιολογία, διάγνωση και θεραπεία των καρδιακών νόσων, με παράλληλη πρόσβαση σε πλήρως ενημερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η συγκεκριμένη έκδοση παρέχει μια εμβριθή ανάλυση των πιο πρόσφατων επιστημονικών εξελίξεων και των πρακτικών προτάσεων σε όλο το φάσμα των παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος, επιτρέποντας στους αναγνώστες να προσαρμόσουν την πρακτική τους σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα. Παράλληλα έχει προβλεφθεί ώστε να υπάρξει μία συνεχής επικαιροποίηση των οδηγιών και συστάσεων μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης του βιβλίου με ενσωμάτωση όλων των καινούργιων οδηγιών στις ήδη υπάρχουσες και ταυτόχρονη αντικατάσταση εκείνων που πλέον δεν ισχύουν.

Η “ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ” θεωρώ ότι αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για κάθε κλινικό καρδιολόγο και για κάθε ιατρό που διαχειρίζεται ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις στην καθημερινή του κλινική πρακτική.

Νικόλαος Φραγκάκης

Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ

Δ/ντής Β’ Κ/Δ Κλινικής, Ιπποκράτειο ΓΝΘ