Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συμμετέχει τα τελευταία 7 έτη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τις Ευρωπαϊκές Εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας. Οι εξετάσεις άλλαξαν όνομα σε European Examinations of Core Cardiology EECC. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέχρι σήμερα 18 χώρες, με τον αριθμό των υποψηφίων στις εξετάσεις να έχει ανέλθει σε 700 ετησίως. Οι Ευρωπαϊκές εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας αποτελούν την επίσημη πιστοποίηση ειδίκευσης της Καρδιολογίας σε κάποιες από τις συμμετέχουσες χώρες (πχ Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία) και μέρος της αξιολόγησης σε άλλες (π.χ Ολλανδία).

Στην συγγραφή και επιλογή των ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων βασισμένων στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών, συμμετέχουν 5 καρδιολόγοι από την κάθε χώρα σε πέντε ετήσιες συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό Σπίτι Καρδιολογίας (European Heart House, Nice). Για το έτος 2021 συμμετέχουν από την Ελλάδα οι: Κατερίνα Νάκα, Στέλλα Μπρίλη, Μαρία Μαρκέτου, Ρόζα Βρετού, Χριστίνα Χρυσοχόου (εκπρόσωπος της ΕΚΕ στο Συμβούλιο Εξετάσεων).

Η θεματολογία βασίζεται στην ύλη για τον Καρδιολόγο (core curriculum) που αναφέρεται παρακάτω, όπως έχει μέχρι στιγμής διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία 01 – History Taking and Clinical Examination 02 – Electrocardiogram (Standard ECG, Ambulatory ECG, Exercise ECG, CPX) 03 – Non-invasive imaging: o 3.1 Non-invasive Imaging in General 3.2 Echocardiography o 3.3 Cardiac Magnetic Resonance (CMR) 3.4 Cardiac X-ray Computed Tomography 3.5 Nuclear Techniques 04 – Invasive imaging – Cardiac Catheterisation and Angiography 05 – Genetics 06 – Clinical Pharmacology 07 – Cardiovascular Prevention 7.1 Cardiovascular Risk Factors, Assessment and Management o 7.2 Arterial Hypertension 08 – Acute Coronary Syndromes (ACS) 09 – Chronic Ischaemic Heart Disease 10 – Myocardial Diseases 11 – Pericardial Diseases 12 – Oncology and the Heart 13 – Congenital Heart Disease in Adult Patients 14 – Pregnancy and Heart Disease 15 – Valvular Heart Disease 16 – Infective Endocarditis 17 – Heart failure 18 – Pulmonary Arterial Hypertension 19 – Physical activity and sport in primary and secondary prevention 19.1 Sports Cardiology 19.2 Cardiac Rehabilitation 20 – Arrhythmias 21 – Atrial Fibrillation and Flutter 22 – Syncope 23 – Sudden Cardiac Death and Resuscitation 24 –Diseases of the Aorta and Trauma to the Aorta and Heart 25 – Peripheral Arterial Disease 26 – Thromboembolic Venous Disease 27 – Acute Cardiovascular Care 28 – Cardiac consult 28.1 The patient undergoing non-cardiac surgery o 28.2 The patient with neurological symptoms 28.3 The patient with conditions not presenting primarily as cardiovascular disease

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ειδικευόμενοι Καρδιολογίας που βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο έτος της ειδικότητας Καρδιολογίας

Σημειώνεται ότι όσοι είχαν επιλεγεί να συμμετέχουν στις εξετάσεις σε προηγούμενο έτος και απέτυχαν ή δεν εμφανίστηκαν, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ξανά μέσω της ΕΚΕ στις εξετάσεις.


Το ποσό συμμετοχής είναι 170€ και καλείστε να το καταθέσετε εξ ολοκλήρου με την αίτηση σας. Η ΕΚΕ επιδοτεί με 100 ευρω κάθε υποψήφιο, ποσό που θα αποδοθεί μετά την συμμετοχή του στις εξετάσεις, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να συμπληρώστε στα αγγλικά το αρχείο Prebookingfiletemplate_Specific_2021.xls και να το αποστείλετε στην κα. Γιαννουλίδου geohcs@hcs.gr