Μπορείτε να δείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Καρδιολογικού τμήματος του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών εδώ.