ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΥΚΛΟΣ 2018

Συντονιστές προγράμματος
Κ. Τσιούφης, Σ. Φούσας


 


Τετάρτη 20.00-22.00

 


WEBCAST 1 (02 Μαΐου 2018)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  Κ. Αγγέλη, Σ. Μαυρογιάννη, Α. Πατριανάκος
ΤΙΤΛΟΣ:  Απεικόνιση Καρδιάς
1. Πότε θα παραπέμψω έναν ασθενή για ΜRI καρδιάς; Ποια είναι τα κύρια κλινικά ερωτήματα που θα απαντηθούν; - Μ. Μπούτσικου
2. Πότε θα παραπέμψω έναν ασθενή για CT καρδιάς; Ποια είναι τα κύρια κλινικά ερωτήματα που θα απαντηθούν; - Ν. Αλεξόπουλος

WEBCAST 2  (30 Μαΐου 2018)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ : Κ. Γκατζούλης, Ε. Δευτεραίος
ΤΙΤΛΟΣ:   Σύγχρονα θέματα ηλεκτροφυσιολογίας - κλινικής καρδιολογίας

1. Συχνές έκτακτες κοιλιακές συστολές: από τη διαγνωστική προσέγγιση στην κατάλυση - Ι. Σκιαδάς

2. Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής: κρυοκατάλυση ή υψίσυχνο ρεύμα; - Γ. Ανδρικόπουλος

 

WEBCAST 3  (04 Ιουλίου 2018)  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  Κ. Τσιούφης, Ι. Σκούμας  
ΤΙΤΛΟΣ: Αντιμετωπίζοντας το στεφανιαίο ασθενή με ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης

1. Επιτυγχάνονται οι στόχοι της LDL; - Γ. Κολοβού

2. Ποια είναι η θέση των ισχυρών στατινών και της εζετιμίμπης; – Λ. Ραλλίδης

3. Ποιες οι ενδείξεις των PCSK9 inhibitors; - Δ. Ρίχτερ


WEBCAST 4  (11 Ιουλίου  2018)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος
ΤΙΤΛΟΣ: Σύγχρονη αντιμετώπιση της υπέρτασης υπό το φως των νέων κατευθυντήριων οδηγιών

1. Ο ρόλος των παρενεργειών και της ηλικίας στις φαρμακευτικές παρεμβάσεις-  Κ. Δημητριάδης

2. Ο ρόλος του καρδιαγγειακού κινδύνου στην έναρξη και στους στόχους της θεραπείας - Ε. Καλλίστρατος

3. Είναι όλα τα αντι-υπερτασικά φάρμακα ίδια για όλους; -Δ. Κωνσταντινίδης

 

WEBCAST 5  (12 Σεπτεμβρίου 2018)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  Κ. Τσιούφης
ΤΙΤΛΟΣ:  ESC Highlights

1. Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για το νέο ορισμό του εμφράγματος - Δ. Τούσουλης

2. Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την υπέρταση - Χ. Γράσσος

3. Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη μυοκαρδιακή επαναγγείωση - Ι. Κανακάκης

4. Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη συγκοπή - Π. Δηλαβέρης


WEBCAST 6  (07 Νοεμβρίου 2018)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:  Κ. Τσιούφης,  Γ. Φιλιππάτος
ΤΙΤΛΟΣ:  Επίκαιρα θέματα στη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας
1. Ποιες στρατηγικές μειώνουν σήμερα τις επαναλαμβανόμενες νοσηλείες των ασθενών με ΚΑ; - X. Χρυσοχόου

2. Μπορεί σήμερα να επιτευχθεί αναστροφή του κλινικού φαινοτύπου και της καρδιακής αναδιαμόρφωσης με τη φαρμακευτική θεραπεία; -  Β. Μπιστόλα


Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα Webinars του 2018 εδώ: http://webtv.hcs.gr/kardiagiaki18

Μπορείτε να παρακολουθήστε τα Webinars του 2017 εδώ: http://webtv.hcs.gr/kardiagiaki17

Μπορείτε να παρακολουθήστε τα Webinars του 2016 εδώ: http://webtv.hcs.gr/kardiagiaki16