Ζητείται νέος καρδιολόγος για καθημερινή απασχόληση στην ομάδα της Γ΄ καρδιολογικής κλινικής του Υγεία . Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών καθώς και προοπτικές εξέλιξης. Δεν κρίνεται απαραίτητη η προϋπηρεσία.

Επικοινωνία : cardiology3@hygeia.gr,   210 6867642, 210 6410103, 6944845505