ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ  Β’

ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  25/07/2023

Για πληροφορίες πατήστε εδώ