ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΟΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Σεμινάριο Μαγνητικής & Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς

Σάββατο 09 Μαρτίου 2024

10:30-11:30 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Πως κάνω μια εξέταση μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς - Ι.Παληός
11:30-13:30 CASES hands on
Οξεία μυοκαρδίτιδα- Οξεία περικαρδίτιδα - Ι.Παληός
14:00-15:00 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Πως κάνω μια εξέταση αξονικής τομογραφίας καρδιάς - Θ.Ζαγκλαβάρα
15:00-17:00 CASES hands on
Συγγενείς ανωμαλίες στεφανιαίων αρτηριών – ανωμαλίες αορτής - Ι.Ντάλας

Σεμινάριο Μαγνητικής & Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΟΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ