Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου, Σπάρτη

Το Περιφερειακό Συνέδριο Τομέα Πελοποννήσου, στη Σπάρτη θα πραγματοποιηθεί 07-09/06/2019.

Πρόγραμμα Περιφερειακού Συνεδρίου Σπάρτης

Αφίσα Συνεδρίου