Πρόεδρος:         Γ. Μπομπότης

Αντιπρόεδρος:   Γ. Σιάνος

Πυρήνας:          Γ. Τρανταλής

                        Α. Μίλκας

                        Ι. Σκιαδάς

Μέλη Ομάδας

 

 

Η Ομάδα Εργασίας της Ψηφιακής Καρδιολογίας παρέχει την ιδανική υποδομή σε επιστήμονες που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους να αλληλεπιδρούν σε νέους τομείς και μοντέρνες εφαρμογές της τεχνολογίας της πληροφορίας στην Καρδιολογία. Η Ομάδα Εργασίας της Ψηφιακής Καρδιολογίας δημιουργεί ή συμβάλλει στην καθιέρωση προτύπων στους τομείς αυτούς και στοχεύει στη δημιουργία επαγγελματικής πλατφόρμας επικοινωνίας ανάμεσα σε κλινικούς ιατρούς, μηχανικούς και ειδικούς στην πληροφορική. Με αυτήν την έννοια, η Ομάδα Εργασίας της Ψηφιακής Καρδιολογίας παρέχει σημαντικές υπηρεσίες στις άλλες Ομάδες Εργασίας και συνολικά στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

 

Newsletter Μάιος 2019

  

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ