Πρόεδρος:           Π. Δηλαβέρης

Μέλη Πυρήνα:      Β. Βασιλικός

                          Θ. Παπαϊωάννου

                           Ι. Σκιαδάς

                           Β. Αντωνάκος

Η Ομάδα Εργασίας της Ψηφιακής Καρδιολογίας παρέχει την ιδανική υποδομή σε επιστήμονες που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους να αλληλεπιδρούν σε νέους τομείς και μοντέρνες εφαρμογές της τεχνολογίας της πληροφορίας στην Καρδιολογία. Η Ομάδα Εργασίας της Ψηφιακής Καρδιολογίας δημιουργεί ή συμβάλλει στην καθιέρωση προτύπων στους τομείς αυτούς και στοχεύει στη δημιουργία επαγγελματικής πλατφόρμας επικοινωνίας ανάμεσα σε κλινικούς ιατρούς, μηχανικούς και ειδικούς στην πληροφορική. Με αυτήν την έννοια, η Ομάδα Εργασίας της Ψηφιακής Καρδιολογίας παρέχει σημαντικές υπηρεσίες στις άλλες Ομάδες Εργασίας και συνολικά στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

 

Newsletter Μάιος 2019