Συντονιστική Επιτροπή


Κ. Τσιούφης (Καρδιολόγος)
Δ. Νίκας (Καρδιολόγος)
Γ. Τσιβγούλης (Νευρολόγος)
Κ. Βέμμος (Παθολόγος)
Ν. Λιάσης (Ακτινολόγος)Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την πρώτη αιτία μόνιμης, σοβαρής αναπηρίας σε όλο τον δυτικό κόσμο. Παρόλο που η αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου έχει κάνει άλματα προόδου, με αποτέλεσμα την δραματική ελάττωση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας σχετιζόμενης με το έμφραγμα, η αντιμετώπιση του ΑΕΕ δεν έχει καταφέρει το ίδιο. Η επίπτωση του ΑΕΕ είναι περίπου η ίδια, και σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης ίσως και μεγαλύτερη, με αυτή του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, αλλά δυστυχώς η έκβαση των ασθενών με ΑΕΕ παραμένει σημαντικά χειρότερη. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εμβολικών/ισχαιμικών ΑΕΕ οφείλονται κυρίως σε καρδιογενή αίτια (κολπική μαρμαρυγή, ανοιχτό ωοειδές τρήμα, ενδοκαρδίτιδα, αθηρωματική νόσος του αορτικού τόξου και κλάδων αυτού κλπ), καθίσταται προφανής η σημασία της συμμετοχής του Καρδιολόγου στην πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία του ΑΕΕ. Σύγχρονα δεδομένα, αποδεικνύουν ότι η άμεση φαρμακευτική ή/και μηχανική (θρομβεκτομή) αποκατάσταση της αιματικής ροής στην ένοχη για το ΑΕΕ εγκεφαλική αρτηρία - με πρωτόκολλα παρόμοια με αυτά του STEMI - συμβάλει δραματικά στην βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών με ΑΕΕ, περιορίζοντας σημαντικά τη βαρύτητα της αναπηρίας και της θνησιμότητας. Ήδη από το 2016, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization - World Stroke Organization), τονίζει με ανακοίνωση του, την ανάγκη τροποποίησης των συστημάτων υγείας, σε σύντομο χρονικό ορίζοντα (2016-2019), ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν άμεσα όλα τα οξέα ΑΕΕ με θρομβόλυση ή/και θρομβεκτομή. Αναφέρεται επιπλέον, για πρώτη φορά, ότι το οξύ ΑΕΕ είναι μία ΘΕΡΑΠΕΥΣΙΜΗ νόσος και πρέπει να ενισχυθεί με κάθε μέσο η προσπάθεια οξείας επαναιμάτωσης με μεθόδους κυρίως θρομβεκτομής. Η εμπειρία της Καρδιολογίας στην οργανωμένη, ταχεία, και συνδυαστική (φαρμακευτική και μηχανική) επαναιμάτωση των ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, μπορεί να μεταφερθεί και στην αντιμετώπιση του οξέος ΑΕΕ, με σκοπό την βέλτιστη και τάχιστη αποκατάσταση της αιματικής ροής προς τον εγκέφαλο. Επιπλέον, η διαρκής και πολυετής ενασχόληση της Καρδιολογίας στον Τομέα της αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, καθιστά τους Καρδιολόγους, σημαντικό μέλος της Ομάδας αντιμετώπισης ασθενών με ΑΕΕ, ιδιαίτερα κατά την εκτίμηση αλλά και τον χειρισμό, χορήγησης σύνθετης αντιθρομβωτικής αγωγής. Τέλος, η γνώση του Καρδιολόγου στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη, γενικά σε ασθενείς με Καρδιαγγειακά νοσήματα, καθιστά ακόμα περισσότερο σημαντική την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του Καρδιολόγου στον χειρισμό ασθενών με ΑΕΕ.

 Σκοπός της νεοσύστατης Ομάδας Εργασίας ΑΕΕ είναι:

1.    Να ευαισθητοποιήσει τους Καρδιολόγους, αλλά και τους λοιπούς συναδέλφους ασχολούμενους με ασθενείς υψηλού κινδύνου για ΑΕΕ (Νευρολόγους, γενικούς Ιατρούς, Παθολόγους), στην έγκαιρη αναγνώριση και την πρώιμη αντιμετώπιση τους με σκοπό την επαρκή πρόληψη του ΑΕΕ στους ασθενείς αυτούς.

2.    Να προτρέψει τους Καρδιολόγους, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στη μεταφορά εμπειρίας και γνώσης, σε συνεννόηση και συνεργασία, με τις λοιπές ειδικότητες σχετιζόμενες με το ΑΕΕ (Νευρολόγοι, Παθολόγοι, Ακτινολόγοι, Αγγειολόγοι) προκειμένου να γίνει πράξη η έγκαιρη και επιτυχής φαρμακευτική ή/και μηχανική επαναιμάτωση στην οξεία φάση του ΑΕΕ, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

3.    Σε συνεργασία με τις σχετικές ειδικότητες, να υπάρξουν Επιστημονικά Κείμενα Αποδεκτών Θέσεων και Κατευθύνσεων (“Position Papers”) που θα συμβάλλουν στην πρακτική Κλινική εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του ΑΕΕ.

4.    Να οργανωθούν συγκεκριμένα επιστημονικά σεμινάρια και workshops σχετικά με την γνώση, πρόληψη και αντιμετώπιση του ΑΕΕ πριν, κατά την διάρκεια και μετά την οξεία φάση του ΑΕΕ, ώστε οι Καρδιολόγοι να αποτελέσουν ικανά και αρωγά μέλη μίας ευρύτερης Ιατρικής ομάδας αντιμετώπισης του ΑΕΕ. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (European Cardiology Society - ESC) έχει ήδη ιδρύσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα ΑΕΕ (ESC Council on Stroke) με υψηλή συμμετοχή συναδέλφων και σημαντική απήχηση εντός της Εταιρείας. Ακολουθώντας το παράδειγμα αυτό και τις επιταγές της σύγχρονης Καρδιολογίας, καλούμε όλα τα μέλη της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθώς και Συναδέλφους από ειδικότητες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση ασθενών με ΑΕΕ, να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της “Νόσου της Αναπηρίας”, και να γίνουν μέλη της Ομάδας Εργασίας ΑΕΕ. Η γνώση, η εμπειρία και η βοήθεια του καθενός ξεχωριστά, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στην προσπάθεια επιτυχούς αντιμετώπισης του ΑΕΕ, με στόχο, την κατά το δυνατό, εξάλειψη της Νοσηρότητας και της Αναπηρίας.