ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Πρόεδρος: Μαρία Κάπελλα 6944891657 [email protected]
Αντιπρόεδρος: Σπύρος Λινάρδος 6972057234 [email protected]
Γραμματέας: Ευαγγελία Σταματοπούλου 6977440402 [email protected]
Tαμίας: Μαρία Μελετιάδου  6974872582 [email protected]
Mέλη: Ανδριάνα Θεοδωρακοπούλου 6978598176 [email protected]

Βασιλική Κρίκη 6974642173 [email protected]

Ιωάννης Χιωτέλης 6973883297 [email protected]


Νέα της Ομάδας Εργασίας Νοσηλευτικής στην Καρδιολογία

 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα για την Καρδιαγγειακή Νοσηλευτική, Μάιος 2020

  

 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

ACNAP website : https://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/Associationof- Cardiovascular-Nursing-&-Allied-Professions??hit=metanav