3/1/2019
Ιωάννης Γουδέβενος, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Οι Κύριες καρδιοπάθειες...
17/12/2018
Το άμεσο από του στόματος αντιπηκτικό apixaban βοηθά στην πρόληψη φλεβικής θρομβοεμβολής (VTE) σε υψηλού...
17/12/2018
Μια προκαθορισμένη ανάλυση υποομάδων μιας τυχαιοποιημένης μελέτης δεν έδειξε σημαντική διαφορά μεταξύ...
17/12/2018
Ιστορικό και Στόχος Οι Αμερικανικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (ACC / AHA) για την πρόληψη της στεφανιαίας...
19/11/2018
Το κάπνισμα τσιγάρων προκαλεί ηλεκτρονικές μεταβολές στο CD40, στην Ρ-σελεκτίνη και στην λειτουργία των...
19/11/2018
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD) κατατάσσουν τους περισσότερους...
19/11/2018
Η χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ΑΜΕΑ) στη μείωση της αρτηριακής πίεσης...
24/10/2018
Σε πρόσφατο επιστημονικό άρθρο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα από τρεις μελέτες πρωτογενούς...
24/10/2018
Η ασπιρίνη μπορεί να έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με άλλα αντιπηκτικά στην πρόληψη της φλεβικής...