Η Ομάδα αυτή προέκυψε από τη συγχώνευση των κάτωθι αρχικών Ομάδων:

  • Μυοκαρδιοπαθειών και Νοσημάτων Περικαρδίου
  • Βασικής, Μεταφραστικής Ερευνας και Κληρονομικών Παθήσεων

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 2020-2021:

Πρόεδρος: Α. Τσατσοπούλου
Αντιπρόεδρος: Γ. Λάζαρος
Μέλη Πυρήνα: Ευ. Οικονόμου, Κ. Ριτσάτος, Ι. Ανδρεάδου, Χ. Χασικίδης, Ευ. Καρβούνη

Μέλη Ομάδας