Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Αξονικής Στεφανιογραφίας προς Ειδικευόμενους και Ειδικευμένους Καρδιολόγους που ήταν προγραμματισμένα για  9-10 Μαΐου 2020 στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία αναβάλλονται. 

 

Δεν έχει οριστεί ακόμα νέα ημερομηνία.

 

Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Αξονικής Στεφανιογραφίας προς Ειδικευόμενους και Ειδικευμένους Καρδιολόγους.